รายการของเว็บไซต์ที่คล้ายกับ dict.longdo.com:

พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำอธิบายของเว็บไซต์: พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service
ข้อมูล: ความนิยม ความนิยมของ dict.longdo.com  คะแนน
(กรุณา อัตรา)
แท็ก (คลิกที่แท็กด้านล่างเพื่อสำรวจเพิ่มเติม)
กรุณาอธิบายเว็บไซต์ที่มีแท็ก
เวบเมื่อ:248 ปรับปรุง:2016-01-27
 แนะนำเว็บไซต์ที่คล้ายกัน
แนะนำเว็บไซต์ที่คล้ายกัน (โปรดป้อน URL)
 1. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ พจนานุกรมไทย-ไทย คําศัพท์กว่า 240,000 คำ แปลว่า ความห...
  http://www.online-english-thai-dictionary.com/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ online-english-thai-dictionary.com  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (กรุณา อัตรา)
 2. 提供線上查詢字典服務,包括中文、英文單字、片語、以及相近詞彙的翻譯、解釋。
  http://hk.dictionary.yahoo.com/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ yahoo.com  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (กรุณา อัตรา)
 3. The world's most popular dictionary and thesaurus with definitions, synonyms, antonyms, idioms, word origins, quotes, audio pronunciations, example sentences and Word of the Day! Look up the meaning of words, slang, phrases, idioms, and abbre...
  http://dictionary.reference.com/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ reference.com  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (2.8, บนพื้นฐานของ 4 โหวต)
 4. The World's most comprehensive free online dictionary, thesaurus, and encyclopedia with synonyms, definitions, idioms, abbreviations, and medical, financial, legal specialized dictionaries
  http://www.thefreedictionary.com/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ thefreedictionary.com  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (3.5, บนพื้นฐานของ 2 โหวต)
 5. The most popular dictionary and thesaurus for learners of English. Definitions and meanings of words with pronunciations and translations.
  http://dictionary.cambridge.org/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ cambridge.org  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (2.5, บนพื้นฐานของ 2 โหวต)
 6. The most trustworthy dictionary and thesaurus of American English, word games, trending words, Word of the Day, Words at Play blog, SCRABBLE, Spanish-English, and medical dictionaries, and audio pronunciations.
  http://www.merriam-webster.com/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ merriam-webster.com  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (กรุณา อัตรา)
 7. http://xdxf.sourceforge.net/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ sourceforge.net  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (กรุณา อัตรา)
 8. The most trustworthy dictionary and thesaurus of American English, word games, trending words, Word of the Day, Words at Play blog, SCRABBLE, Spanish-English, and medical dictionaries, and audio pronunciations.
  http://webster.com/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ webster.com  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (กรุณา อัตรา)
 9. The easy to understand dictionary with example sentences, famous quotes and audio pronunciations. Includes: thesaurus, computer dictionary, investment dictionary, law dictionary and more.
  http://www.yourdictionary.com/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ yourdictionary.com  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (กรุณา อัตรา)
 10. EUdict multilanguage online dictionary, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English(from Eng.), Esperanto, Estonian, Finnish, French, Galician, Georgian, German, ...
  http://www.eudict.com/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ eudict.com  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (3.0, บนพื้นฐานของ 1 โหวต)
 11. Englisch-Deutschwörterbuch (Übersetzer): Von Benutzern erweiterbares Wörterbuch für die Englisch-Deutsch-Übersetzung. Weitere Wörterbücher für andere Sprachen ebenfalls verfügbar!
  http://www.dict.cc/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ dict.cc  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (3.3, บนพื้นฐานของ 3 โหวต)
 12. Longman English Dictionary is the leading dictionary for learners of English of all ages and levels who want to learn more about English: definition, idioms, examples and more.
  http://www.ldoceonline.com/
  ความคล้ายคลึงกัน   ความนิยม ความนิยมของ ldoceonline.com  
  ที่คล้ายกัน?ใช่ ไม่  คะแนน
  (กรุณา อัตรา)