A list of 50 sites similar to mnactec.cat

thumbnail for http://mnactec.cat/

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)

Description: Museu de ciència, tècnica i patrimoni industrial. Sistema territorial de museus de Catalunya, turisme industrial. Conservació, educació, centre documentació, difusió, didàctica i exposicions: tèxtil, energia, transport, museu modernista, T...
Site Info: Popularity:popularity of mnactec.cat  Language-Location: Catalan - Spain
Site Rating:
(Be the first to rate!)
Site Topics: (Click on topics below to explore top sites in these categories)
Please describe site with a few words:
37 views. Updated on:2012-12-27
 Suggest a similar site
Suggest a similar website (Enter a URL):
 1. http://www.museudelamedicina.cat/
  Similarity: museudelamedicina.cat is 64% analogous to mnactec  Language-Location: Catalan - Spain
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 2. http://perso.wanadoo.es/rbjp/
  Similarity: http://perso.wanadoo.es/rbjp/ is 59% analogous to mnactec  Popularity: traffic volumn of wanadoo.es is high  Language-Location: English - Spain
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 3. http://www.principia-malaga.com/
  Similarity: principia-malaga.com is 48% analogous to mnactec  Popularity: traffic volumn of principia-malaga.com is very low  Language-Location: * - Germany
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 4. http://www.tamux.gob.mx/
  Similarity: tamux.gob.mx is 45% analogous to mnactec  Language-Location: * - *
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 5. http://www.museuvalenciaetnologia.org/
  Similarity: museuvalenciaetnologia.org is 45% analogous to mnactec  Language-Location: * - Spain
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 6. http://www.museoetnologico.com/
  Similarity: museoetnologico.com is 45% analogous to mnactec  Language-Location: * - Spain
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 7. Situada a la vila de Binissalem, és un edifici típic mallorquí, conegut amb el nom de Can Sabater, on residí els mesos d'estius i durant la Guerra Civil Llorenç Villalonga, un dels literats mallorquins més importants del segle XX.
  http://www.cmvillalonga.cat/
  Similarity: cmvillalonga.cat is 44% analogous to mnactec  Language-Location: Catalan - Spain
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 8. Restauració d'obres d'art reproduccions i motlles de Porcellana Ceràmica rellotges escultures vidre pedra metalls ivori fusta pintura al fresc mosaic paper pergamí
  http://www.eulaliarestauradora.com/
  Similarity: eulaliarestauradora.com is 44% analogous to mnactec  Popularity: traffic volumn of eulaliarestauradora.com is very low  Language-Location: Catalan - *
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 9. http://www.naturamuseo.org/
  Similarity: naturamuseo.org is 44% analogous to mnactec  Language-Location: Catalan - Spain
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 10. Site del Museo Argentino de Ciencias Naturales
  http://www.macn.secyt.gov.ar/
  Similarity: macn.secyt.gov.ar is 40% analogous to mnactec  Popularity: traffic volumn of secyt.gov.ar is very low  Language-Location: Spanish - Argentina
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 11. http://www.munavi.inah.gob.mx/
  Similarity: munavi.inah.gob.mx is 39% analogous to mnactec  Popularity: traffic volumn of inah.gob.mx is medium  Language-Location: * - Mexico
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
 12. http://www.bcn.es/museumusica/
  Similarity: http://www.bcn.es/museumusica/ is 39% analogous to mnactec  Popularity: traffic volumn of bcn.es is low  Language-Location: * - United States
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
Search with Selected Tags: catalunya tecnologia referencia museu museos