A list of 2 sites similar to draugiem.lv

thumbnail for http://draugiem.lv/

draugiem.lv

Site Info: Popularity:popularity of draugiem.lv  Language-Location: Latvian - Latvia
Site Rating:
(5.0, based on 1 vote)
Site Topics: (Click on topics below to explore top sites in these categories)
Please describe site with a few words:
Filter search result by language: and/or by country:
717 views. Updated on:2016-02-28
 Suggest a similar site
Suggest a similar website (Enter a URL):
 1. TVNET ir informatīvi izklaidējošs interneta medijs, kas veiksmīgi darbojas jau kopš 2000.gada. Šajos gados TVNET zīmols ir kļuvis par visuzticamāko avotu objektīvu ziņu iegūšanai, vienmēr turot roku uz pulsa visos svarīgākajos pasa...
  http://www.tvnet.lv/
  -
  Similarity: tvnet.lv is 19% analogous to draugiem.lv  Popularity: traffic volumn of tvnet.lv is high  Language-Location: Latvian - Latvia
  Similar or Not? yes no  -1  Rating:
  (Be the first to rate!)
 2. http://www.google.lv/
  -
  Similarity: google.lv is 3% analogous to draugiem.lv  Popularity: traffic volumn of google.lv is very high  Language-Location: Latvian - United States
  Similar or Not? yes no  Rating:
  (Be the first to rate!)
Search with Selected Tags: social friends draugiem.lv draugiem izklaide